Statement

Nemzeti Tankönyv Projekt olyan, együttműködésen alapuló művészeti kezdeményezés, amely a nemzeti identitás, a történeti múlt kérdését a kritikai pedagógia segítségével értelmezi újra. A Nemzeti Tankönyv egy szimbolikus értékű műtárgy, egy kollázskönyv, amely a külföldi tankönyvekből kiemelt releváns szöveg- és képanyagot felhasználva, kronologikusan mutatja be a magyar történelem eseményeit.

A projekt alapjául szolgáló, külföldi középiskolai történelemtankönyveket tartalmazó archívum 2010 óta folyamatosan épül. Az archívumi anyag magyar történelemmel foglalkozó részeit rendszeres workshopokon közösen dolgozzák fel a középiskolások és történelemtanáraik, összehasonlítva a történelmi emlékezet nemzetenként eltérő és gyakran egymásnak ellentmondó narratíváit.

A projekt a későbbiekben egy további elemmel bővült, a középiskolások aktív részvételével létrejött egy un. sztereotípiagyűjtemény is.  A projektben résztvevő diákok külföldi ismerőseiktől magyarokról szóló sztereotípiákat gyűjtöttek, amelyeket művészeti produktumok (rajzok, plakátok, videók, animációk, makettek) segítségével vizualizáltak és kiállításokon mutattak be.
A kollázskönyv teljes anyagát. egy funkcionális honlap tartalmazza (http://archiv.nationaltextbook.hu/index)  kereshető formában, magyar fordítással.

National Textbook Statement:

The project “National Textbook” surveys the concept of national identity by looking at how foreign history textbooks portray Hungary. The relevant passages of the ever-growing archive of textbooks are analyzed at workshops by high school students and their History teachers. The educational objective is to encourage reflection and critical thinking by facing students with the various (and very often contradictory) narratives of historical memory varying by nation. Students are also asked to collect common stereotypes about Hungary from their foreign aquaintances, which they turn into visual works of art (posters or maquettes) displayed at exhibitions rounding up each workshop.
The formal outcome of the project, the so-called ‘National Textbook’ itself will be an artwork of symbolic meaning: a collage book presenting Hungarian history through visual and textual material cut from the original foreign textbooks, arranged in chronological order. A functional output of the project the website incorporating the whole material in searchable way of the collage book translated into Hungarian.

Article on the project:
Linnea West:
http://contextandidentity.wordpress.com/2013/05/06/meeting-with-zsolt-keserue/ 
video documentation

NTK community and supporter page: